دانلود پایان نامه

پیوند می گردد تاخیر در خون رسانی مجدد بافت پیوندی و آپوپتوز سلول ها باشد(۴۱). آپوپتوز فرایندی است که در مراحل ابتدایی پیوند حادث می شود به صورتی که در سه روزه ی اول پیوند میزان آپوپتوز در بافت بالا رفته (۲۱) و بتدریج و تا هفتهی سوم میزان آن کاهش چشم گیری می یابد (۲۲) و تا ماه ششم نیز روند کاهش آپوپتوز ادامه می یابد (۲۱). ایسکمی

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد بهبود کیفیت، بهبود کیفی