بافت می تواند باعث آسیب به سلولهای اسپرماتوگونی، سلولهای سرتولی، سلولهای میویید، تخریب سیستم خونرسانی داخل بافت بیضه و غیره شود که همگی لازمه ی حفظ کنام سلولهای اسپرماتوگونی هستند (۴۲, ۴۳) در راستای بررسی حفظ عملکرد سلول های موجود در بیضه، Abrishami و همکاران با مطالعه ی انجماد بافت بیضه خوک و پیوند آن به موش نتیجه گرفتند که پس

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آشکارسازهای، HPLC، متداول‌ترین، جذبی،