No category

دانلود تحقیق با موضوع به‌کمک، بگذارند.، رفت.، مجذوب

دسامبر 5, 2018

آنچنان مجذوب جلسات روحی شده بود که برای افزایش دانش به سوئیس رفت.
تفاوت هیپنوتیزم و مانیه‌تیزم ۳۰
بنیان مانیه تیزم را به مسمر منتسب می‌کنند پیروان این تئوری یا مکتب فکری معتقدند که موجودات واجد یک انرژی خاص مغناطیسی هستند که به‌کمک آن می‌توانند بر روی موجودات دیگر اثر بگذارند. این اثر می‌تواند درمانی نیز باشد.
تعاریف زیادی

No Comments

Leave a Reply