دانلود پایان نامه

آنچنان مجذوب جلسات روحی شده بود که برای افزایش دانش به سوئیس رفت.
تفاوت هیپنوتیزم و مانیه‌تیزم ۳۰
بنیان مانیه تیزم را به مسمر منتسب می‌کنند پیروان این تئوری یا مکتب فکری معتقدند که موجودات واجد یک انرژی خاص مغناطیسی هستند که به‌کمک آن می‌توانند بر روی موجودات دیگر اثر بگذارند. این اثر می‌تواند درمانی نیز باشد.
تعاریف زیادی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهچسبیده، نزولا، آشامیدن، نشیند.