برای هیپنوتیزم از زوایای و دیدگاه‌های مختلف وجود دارد، بعضی‌ها هیپنوتیزم را به اشتباه معادل خواب می‌دانند و فکر می‌کنند هیپنوتیزم چیزی شبیه خواب معمولی است این در حالی است که هیپنوتیزم با خواب معمولی بسیار متفاوت است. حداقل تفاوت‌هایی که بین هیپنوتیزم و خواب معمولی است این است که درخواب معمولی هیچ ادراکی از طریق حواس پنجگانه

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره دی اکسید کربن، مواد معدنی