دانلود پایان نامه

و عوامل مغناطیسی انسانی و انرژی‌های روحی مغناطیسی بودند که برای توجیه طبیعت و خصلت هیپنوتیزم مورد استفاده قرار می‌گرفتند پس از مرگ پرفسور شاد، دکتر اعلم الملک برای مدت کوتاهی سمت سرپرستی بخش او را بر عهده گرفت و به ریاست بهداری شهرداری پاریس که مقام اداری مهمی بود رسید ولی دیری نپاید که دکتر ثقفی از این سمت مهم کناره گرفت زیرا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع زندگی خوب، روانشناسی