دانلود پایان نامه

والبته نظریه‌های سایکولوژی نیز، خود به دو شاخه تقسیم می‌گردند: نظریه‌های روان‌شناسی هیپنوتیزم که خود مبتنی بر سه عامل از قبیل تعریف، انتطار داشتن و تحریک سوژه۳۱ است در حالی که نظریه‌های روان کاوی غالباً بر واپس روی۳۲ تأکید می‌نمایند (فراشاه ۱۳۸۵).
الف) نظریه‌های فیزیولوژی
نظریه‌های فیزیولوژیک مانند نظریه پاولوف، هیپنوتیزم را

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره دانش و آگاهی