دانلود پایان نامه

صدای هیپنوتیزم کننده را می‌شنودو کارهایی که او می‌گوید را انجام می‌دهد. بنابراین یک حالت خاص از هوشیاری وجود دارد. در این حالت اگر تلقین شود شخص صداهای دیگر را نمی‌شنود و فقط صدای شخص هیپنوتیزم کننده را می‌شنود، حساسیت گوش او به ورودی‌های دیگر به شدت کاهش پیدا می‌کند و به عبارت دیگر صداهای دیگر به شدت فیلتر می‌شود و تمرکز شخص در

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آشکارساز، فوتومتریک، نوری،، می‌دانیم