ندارد مگر اینکه محرک مربوطه بسیار قوی باشد در حالیکه در هیپنوتیزم می‌تواند حساسیت، حواس پنجگانه کاهش پیدا کند یا حتی برعکس افزایش پیدا کند.
هیپنوتیزم تفاوت‌هایی با خواب و بیداری نیز دارد. در خواب، هوشیاری وجود ندارد و سیستم به گیرنده‌های زیر آستانه پاسخ نمی‌دهد. شخص خواب به صداهای اطرافیان پاسخ نمی‌دهد. اما در هیپنوتیزم، شخص

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره امام زمان