دانلود پایان نامه

ندارد مگر اینکه محرک مربوطه بسیار قوی باشد در حالیکه در هیپنوتیزم می‌تواند حساسیت، حواس پنجگانه کاهش پیدا کند یا حتی برعکس افزایش پیدا کند.
هیپنوتیزم تفاوت‌هایی با خواب و بیداری نیز دارد. در خواب، هوشیاری وجود ندارد و سیستم به گیرنده‌های زیر آستانه پاسخ نمی‌دهد. شخص خواب به صداهای اطرافیان پاسخ نمی‌دهد. اما در هیپنوتیزم، شخص

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، بازار کار