دانلود پایان نامه

اشتغال می‌شود و عملکردهای روزمره فرد همچون خوردن و خوابیدن و سلامتی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(جوانمرد،۱۳۸۷).
۲-۴-۱-علل بروز
۲-۴-۱-۱-علل زیست شناختی
ژنتیک: شیوع افسردگی در دوقلوهای تک‌تخمکی ?? درصد و در سایر دوقلوها ??-?? درصد است که نقش عامل‌های ژنتیک را مشخص می‌کند. محققین چند ژن را که ممکن است با اختلالات دو قطبی مربوط

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تاکر، CP، راه‌حل‌های، می‌‌باشد.