دانلود پایان نامه

بردن آسیب شناسی نیست بلکه هدف آن ساختن عواملی است که در انسان قابلیت رشد و تحول دارد، بدون آنکه بخواهد ضرورت و اهمیت آسیب‌شناسی را انکار کند (آنجلا۵۷، ۲۰۰۴). به همین علت امروزه روانشناسان مثبت در مقابل ملاک‌های تشخیصی و آماری بیماری‌ها یک نظام طبقه‌بندی به نام شناسایی و طبقه‌بندی توانمندی‌های انسان۵۸ به جود آورده‌اند بدین معنی که

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نارس، ۲/۹، ۹/۱۰،، (تفاوت