دانلود پایان نامه

ضرر بودنشان اثبات نشده است.[۲]

۱-۵-۴ کاربرد سرب
بعلت وزن مخصوص و جرم اتمی بالا در کاربردهای هسته ای بمنظور حفاظت در مقابل اشعه گاما مورد استفاده قرار می‎گیرد.
۱-۵-۴-۱ سرب در باتری
یکی از مهمترین مصارف سرب، استفاده از آن در باتری‌سازی است. در این قسمت نوع مصرف سرب در باتری‌ها بیان شده و همچنین راجع به تکنولوژی‌های جدید ساخت

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آزو، بسیمارک]۱، [.، بازی: