دانلود پایان نامه

باتری مطالبی آورده خواهد شد.
انواع باتری‌های اسید- سرب عبارتند از:
الف- باتری‌های SLI در ماشین‌های سواری و ماشین‌های تجاری (در ماشین‌های نو یا باتری‌های یدکی). این باتری‌ها در موتور سیکلت‌ها، تراکتورها و وسایل دریایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ب- باتری‌های صنعتی که در ماشین‌هایی که خارج از جاده کار می‌کنند، کاربرد دارند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره نمیشود.، میکنیم.، AOP، (O3)