دانلود پایان نامه

تنها محافظ کارگران در برابر آلودگی بسیار زیاد محیط، ماسک های معمولی است که تا چندین روز هم تعویض نمی شوند. البته تنها بعضی از کارگران از این امکان برخوردارند.[۲]

۱-۵-۳ جلوگیری از انتشارسرب در محیط زیست
باتری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه، روی، کادمیوم و نیکل هستند. زمانی که باتری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شوند ممکن

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع علیجانی،، (کاویانی، ۱-۶-، اقلیم،