دانلود پایان نامه

دارای انتخاب پذیری پایینی برای حمله ور شدن به مواد آلی از جمله روش های اکسیداسیون مفید و پرکاربرد در تصفیه فاضلاب و حل مشکلات محیط زیستی می باشند. یکی دیگر از مزایای AOP تنوع پذیری در روش های آن برای تولید رادیکال های هیدروکسیل می باشد که این مسئله ایجاب می کند که با توجه به آلایندههای فاضلاب روش مناسب را برای تصفیه آن انتخاب

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره کسپاز، ۱۳، (ژنهای، ۶-۱۰