دانلود پایان نامه

امام کودک ، وپرس و جو درباره ی او واندارند؟ وآیاممکن است که سال ها بر موضع گیری پیشوانه ی امام و رابطه ای همیشگی او با مردم بگذرد امام باز هم پرده از چهره ی حقیقت کنار نزدند و چگونگی اندیشه و دانش امام- چه کودک و چه بزرگ – آشکار و روشن نگردد؟
به فرض محال که مردم نتوانستند واقیعت امر را دریابند خلافت و نیروی حاکم که آن همه

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل اجزاء اصلی