دانلود پایان نامه

صنایع مختلف استفاده می شود. آمار بازار تجارت ژاپن نشان می دهد، پس از ظهور اولین یافتهها مربوط به خاصیت فتوکاتالیستی TiO2 در سال۱۹۷۰، تا سال۱۹۹۰ فتوکاتالیستها جنبهی یک کالای تجاری را به خود گرفتند. از فروش آزمایشی این محصول۰/۲ میلیارد ین در سال۱۹۹۷، ۱/۲ میلیارد ین در سال۱۹۹۸، ۴ میلیارد ین در سال۱۹۹۹ و بالغ بر۱۰۰ میلیارد ین در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورددانشگاه تهران، امام صادق، طلاق