دانلود پایان نامه

.
مکانیسم‌های ملکولی آپوپتوز بطور گسترده مطالعه شده است. بطور خلاصه سرنوشت یک سلول به شبکه گسترده از حسگرها و تنظیم کننده های مثبت و منفی که تعادل را برقرار می‌کنند وابسته است. بسیاری از برنامه‌های آپوپتوزی در پاسخ به عوامل مخرب مثل اشعه‌های UV، Y و X یا داروهای شیمی درمانی فعال می‌شوند. بنابراین جای تعجب نیست که سهم بزرگی از

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد (۴۴).، اسپرماتوژنزیس، کشت،، ۹KOSR