دانلود پایان نامه

از جمله مهمترین اهداف ژن درمانی تومور به حساب می آید. از دیگر تنظیم کننده های آپوپتوسیس اعضاء خانواده bcl-2 می باشند.(اسم bcl از سلولهای B لنفوما آمده که در آن یک تومور بدخیم از لنفوسیتهای B منشا می گیرد که دلیل آن وجود جهش در ژن آن می باشد.

کاسپازها به صورت پروآنزیم سنتز می‌شوند و با پردازش پروتئولیتیکی فعال می‌شوند. پروآنزیم

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل اجتماعی، صفات شخصیت