دانلود پایان نامه

محدوده جغرافیایی قادر به ارائه ویژگی های اقلیمی محدوده مزبور هستند (عساکره، ۱۳۸۶).

۱-۶-۲- شواهد چینه شناسی
قدیمی ترین ذرات معدنی شناخته شده از سطح قاره ها حدود ۲/۴ میلیارد سال و قدیمی ترین سنگهای آذرین ۹/۳ میلیارد سال و کهن ترین رسوبات دگرگون شده ۸/۳ میلیارد سال عمر دارند. مطالعه کانی های تشکیل دهنده گل رس اطلاعات تازه ای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی