دانلود پایان نامه

مختلف
کشور
تولید(تن)
هند
۲٬۰۶۰٬۰۰۰F
مکزیک
۱٬۸۸۰٬۰۰۰F
آرژانتین
۱٬۲۶۰٬۰۰۰F
برزیل
۱٬۰۶۰٬۰۰۰F
اسپانیا
۸۸۰٬۰۰۰F
چین
۷۴۵٬۱۰۰F
ایالات متحده آمریکا
۷۲۲٬۰۰۰
ترکیه
۷۰۶٬۶۵۲
ایران
۶۱۵٬۰۰۰F
ایتالیا
۵۴۶٬۵۸۴
جهان
۱۳٬۰۳۲٬۳۸۸F

۱- ۵- اهداف پژوهش
۱- ۵- ۱- هدف کاربردی
مرکبات در ایران جزء گروه عمده محصولات کشاورزی می

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر