دانلود پایان نامه

باشند که به خارج از کشور صادر می شوند و از آنجایی که خشک کردن میوه ها می تواند کمک زیادی به بهبود اقتصاد و همچنین امر صادرات میوه نماید و در این روش کیفیت و مدت نگهداری میوه از اهمیت به سزایی برخوردار است بنابراین یافتن راه حل مناسب در جهت خشک کردن میوه امری ضروری به حساب می آید و این امر می تواند کمک زیادی به ادارات کشاورزی و

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد آزو، OH، NH2، سلولزی