دانلود پایان نامه

(موحدنژاد و همکاران، ۱۳۹۰).
هند با تولید حدود ۱۶ ٪ در صدر کل تولید جهان، بزرگ‌ترین تولید کننده لیموترش در جهان است. پس از آن به‌ترتیب مکزیک (۱۴٫۵ درصد)، آرژانتین (~ ۱۰ ٪)، برزیل (۸ درصد) و اسپانیا با (۷ ٪) تولید می‌باشد.
جدول (۱-۱) میانگین تولید لیمو در کشورهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سیتوکروم، کاسپازهای، فرودست، آپوپتوزوم