دانلود پایان نامه

کند.
۱۵) موجب راحتی اعصاب می‌شود.
۱۶) باعث زیاد شدن نور چشم شده و آب مروارید را از چشم می‌برد.
۱۹) لیمو التیام بخش زخمهاست.
۲۰) باد مفاصل را درمان کرده و مداومت در خوردن آن تصلب شرائین را معالجه می‌سازد.
۲۱) زهر حشرات مانند زنبور، عقرب، مار افعی با آب لیمو معالجه می‌شود (Gonzalez-Molina and et al, 2010).
۲۲) آب لیمو ضد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ژن درمانی