دانلود پایان نامه

برای ابتلا به ADHD دارند. هرچند نتایج این متاآنالیز را باید با توجه به محدودیت های آن در نظر گرفت. مطالعات مختلفی در طول دهه های اخیر اثر قابل توجه فاکتورهای محیطی و دموگرافیک مختلف را بر روی اختلالات رفتاری و شناختی در هر دو گروه ترم و پره ترم نشان داده اند. تمامی مطالعاتی که در این متاآنالیز وارد شده اند، شامل گروه های شاهد و

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد (ایورشه،، Webber، گرمسیری، برمه