دانلود پایان نامه

طریق مصاحبه های تشخیصی ساختار یافته، ارزیابی های شناختی و مصاحبه های مربوط به دوران پری ناتال، نوزادی و مشکلات هنگام زایمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که افراد بیش فعال، ۳ برابر بیشتر از دیگران، کم وزن به دنیا آمده اند. مسایل دیگر مانند مصرف سیگار و الکل در دوران پریناتال، اختلال بیش فعالی و مشکلات

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهچسبیده، نزولا، آشامیدن، نشیند.