دانلود پایان نامه

بستگی به میزان نارس بودنشان دارد. کودکانی که پیش از موعد به دنیا می آیند ریسک نسبی بیشتر از ۲ برابر برای ابتلا به ADHD دارند (۵۲).
نقد پژوهش: این مطالعه مروری که ۱۲ سال پیش انجام شده است، با روشی دقیق و مناسب به بررسی مطالعات مرتبط با موضوع مورد بررسی پرداخته است و به این نتیجه رسیده که کودکان پره ترم ریسک نسبی بیش از ۲ برابری

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد آون.، خورشیدی،، پانگاوان،