دانلود پایان نامه

محدودیت رشد داخل رحمی غیرهمراه با مصرف سیگار در دوره حاملگی، هفته بارداری یا استرس های روانشناختی در این آنالیز وارد نشده اند. از مزایای این مطالعه مورد شاهدی، حجم نمونه بالای آن است که روایی نتیجه به دست آمده را فزونی می بخشد.
۸. در سال ۱۹۹۷، باتینگ۱۴ و همکاران در انگلیس، مطالعه ای با مقایسه ۱۳۷ کودک ۱۲ ساله که وزن هنگام تولد

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی