دانلود پایان نامه

تا‌این اتفاقات و ارتباطات به روزرسانی شود از اهمت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین فاکتورها برای کاربران‌این قبیل شبکه‌ها، است. برای طراحان واسط کاربری‌این بدان معنا است که کاربر باید امکانی۱۸داشته باشد که تغییرات و به روزرسانی‌های اعمال شده توسط دوستان خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کند. به روزرسانی خودکار و چشمگیر باعث

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرصهای، می‌شوند،، دوپامین، نوراپی