فرم‌های مورد استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند.
۲-۶- به روز رسانی به موقع۱۷ :
در شبکه‌های اجتماعی ماهیتاً تبادل اطلاعات بین کاربران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع برای هر کاربر شبکه اجتماعی‌این که در گراف ارتباطی و دایره دوستان، چه اتفاقی در حال جریلن است از اهمیت ویپه‌ای بر خوردار است. مدت زمانی که طول می‌کشد

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی هزینه خانوار