دانلود پایان نامه

اجتماعی است. زیرا استفاده از شبکه‌های اجتماعی معمولا به دلیل به اشتراک گذاری مطالب و نیز‌ایجاد محلی برای تبادل نظر و اطلاعات است. در صورت استفاده از طراحی‌های بصری پیچیده‏‏‏- باهث‌ایجاد سربار اضافه و برهم خوردن تمرکز کاربر از هدف اصلی یعنی‌ایجاد ارتباط گردد.
برای مثال توییتر یکی از طراحی‌های حداقلی۱۱ را برای واسط کاربری به کار

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد رشد بخش کشاورزی، بخش کشاورزی