دانلود پایان نامه

عناصر۱۵ :
در طراحی واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی و تعامل با سایر صفحات بسته‌های محتوایی می‌بایستی به صورت بصری از هم جدا بوده و به راحتی با چشم قابل تفکیک باشند.

۲-۵- فرم‌های ساده و قابل استفاده۱۶ :
فرم‌ها مهمترین عناصر در طراحی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. فرم‌های مربوط به ورود و خروج در شبکه‌های اجتماعی مهم‌ترین

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ارتباط معنی دار