دانلود پایان نامه

ملایم و هماهنگ است و معمولا در موارد بسیار خاص از رنگ‌های متضاد استفاده می‌گردد.
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی۱۲ :
اوج استفاده از طراحی واسط خوب کاربری‌ایجاد امکان جستجوی خوب است. همانطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به حجم زیاد اطلاعات کاربران، امکان جستجو داشته باشند به همین دلیل یکی از مهم‌ترین المان‌های مورد استفاده در طراحی

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد استان فارس