آل محمد به برتری او ، و از میان شرق و غرب یعنی همه جای دنیا چیزی از او پرسیده نمی شود، مگر این که پاسخ می گوید.))
کمالات : امام مهدی (ع) تمام روزهای کمال را احاطه کرده و به برترین مراتب جمال و جلال و کمال دست یافته است؛ چنان که امام صادق (ع) می فرماید : ” هیچ معجزه و کرامتی از معجزات و کرامات پیامبران و اوصیا نیست، مگر این که

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد پیل‌ها، ۲-۴-۷، جاذب،، تعویـــض