دانلود پایان نامه

تمامی‌جنبه‌های تعامل کاربر نهایی با تولید کننده، سرویس و یا محصول نهایی است. شناخت نیاز کاربر اولین فاکتور در اندازه‌گیری تجربه کاربری یک کاربر فرضی است. سپس سادگی و ظرافت در تولید محصولات است که باعث‌ایحاد حس رضایت و نیز تجربه کاربری متفاوتی می‌گردد. ( Nielsen-Norman Group- 1991)
– تجربه کلی و یا خاص توسط کاربر یا مشتری از به

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد مناطق روستایی، ریسک پذیری