نظری
فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
هنگام استفاده از شبکه‌های اجنماعی و به طور کلی صفحات وب یکی از مهمترین معیارهای کاربران سهولت استفاده و نیز واسط کاربری است. برای طراحی مناسب شبکه‌های اجتماعی شناخت کاربر و نیز نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی مذکور بسیار حائز اهمیت است.
در طراحی شبکه‌های اجتماعی با توجه به نتیجه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع وجدان کاری، روانشناسی