دانلود پایان نامه

مثال توییتر یکی از طراحی‌های حداقلی۱۱ را برای واسط کاربری به کار برده است. ‏

شکل ۳: Twitte
به عبارت دیگر با توجه به‌اینکه برای اکثر کاربران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در برگیرنده حجم ریادی از اطلاعات برای تبادل و به اشتراک گذاری است استفاده از واسط کاربری پیچیده و با طراحی‌های سنگسن باعث سردرگمی- اشتباه و احساس ناراحتی در

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع مزدوج، (conjugate)، کروموفور، nm360-195