دانلود پایان نامه

و به دور از پیچیدگی باشد.
رنگ‌های به کار رفته عمدتاً محدود و ساده بوده و تغییرات رنگ‌ها جزئی است. پس زمینه صفحات معمولاً سفید بوده و سایر برگه‌ها در نواری با رنگ بسیار ملایم قرار می‌گیرند و به روزرسانی‌ها با رنگ متفاوتی اعلام می‌شوند. گرافیک به کار رفته در صفحات بسیار ساده و با کمترین طراحی صورت می‌گیرد. دلیل طراحی ساده و به

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد اسپرماتوگونی، (۴۰)، ای)، (آهسته