دانلود پایان نامه

کند، به طور نسبی ناپایداراست ولی کمپلکسهای کم اسپین آن زیاد و دارای پایداری بالائی می باشند. کلیه کمپلکسهای شناخته شده کبالت (III) دارای ساختار هشت وجهی هستند. البته تعداد کمی از کمپلکس های چهار وجهی و ضد منشور مربعی در حالت جامد برای کبالت (III) نیز شناخته شده است. از نظر بیولوژیکی کبالت درویتامین B12 (کوبالامین) موجود است که

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد (۱۹۹۲)، دشپاند، ردی، یارانه