دانلود پایان نامه

آزوگراتین]۱ [.
رنگ های مستقیم۹:
این رنگ ها به دلیل داشتن گروه های اسید سولفونیک با نمک های سدیم آن ها به رنگ های اسیدی شباهت دارند و به طور کلی از ترکیبات سولفونه شده آزو می باشند. این رنگ ها مستقیما برای رنگرزی الیاف سلولزی به کار گرفته می شوند. اما برای الیاف پروتئینی شرایط ویژه ای لازم است]۱ [.
مهم ترین این رنگ ها شامل:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی طراحی‌های، سنگسن، اجنماعی، سردرگمی-