دانلود پایان نامه

گروه تعلق دارند.:
مشتقات تری فنیل متان نظیر مالاکیت۵ سبز ، متیل سبز ، …
مشتقات تیازین که بارزترین نمونه آن آبی متیلن است.
رنگ بازی که حاوی اکسازین است ، مانند آبی ملدولا
آذین ها مثل قرمز خنثی
رنگ های بازی که حاوی آزو هستند ، مثل قهوه ای بسیمارک]۱ [.

خصوصیات رنگ های بازی:
رنگ های بازی به راحتی در الکل حل می شوند

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت