دانلود پایان نامه

کلریدریک.
۳- تجزیه ی ذرات بور نیترید، از طریق اکسیداسیون انتخابی در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد در هوا.
۴- شستن با آب گرم و فیلتر کردن به منظور حذف باقی مانده های B2O3.
در روشی دیگر، استفاده از بر هم کنش های قوی بین نانولوله ها و ناخالصی های بورنیترید مورد توجه واقع شده است. پلیمر ترکیبی به طور انتخابی اطراف نانولوله ها را می

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی