دانلود پایان نامه

مبتنی می باشند. شش روش کلی و مرسوم برای تولید نانو مواد، وجود دارد که عبارتند از: رسوب گذاری الکتریکی، سنتز از طریق سل- ژل، قوس الکتریکی، رسوب دهی فاز بخار شیمیایی، آسیاب کردن و سایش با حرکت گلوله. در این میان چهار روش اول جزء روش های تولید از پایین به بالا و دو روش آخر جزء روش های بالا به پایین می باشند. روش های قوس الکتریکی،

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد بگردیم"، "هدف، مطلوب‌تری، می‌بریم.