دانلود پایان نامه

و ماهیتی بسیار ساده دارند.
۲-۴-۹ سایز و ابعاد کوچک
پیل‌های سوختی ممکن است در سایزهای متنوعی ساخته شوند، از یک میکرو وات تا چند مگاوات، که این خاصیت پیلها سبب استفاده آنان در کاربردهای متفاوت شده است، همچنین سایزهای کوچک و سبکی برخی انواع پیل‌های سوختی سبب شده تا در زمره باتری‌ها قرار گیرند و در وسایلی که سبکی آن از اهمیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، لیزری، بخارات، [۱۱].