دانلود پایان نامه

اوربیتال های خالی است می دهد. به این ترتیب پیوند داتیو بین آن ها تشکیل می شود. رنگ های دندانه ای دو نوعند :
– رنگ های دندانه ای طبیعی که معروف ترین آن ها آلیزارین۱۱ را می توان نام برد.
رنگ های دندانه ای اسیدی که نمونه معروف آن اریوکروم۱۲ سیاه و سولوکروم۱۳ نارنجی M است که در رنگرزی کاربرد وسیعی دارد که هر کدام با کروم تثبیت می

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نارس، ۲/۹، ۹/۱۰،، (تفاوت