دانلود پایان نامه

[۱۰].

۱-۵) فرایند های تولید نانولوله
جهت تولید هرنانو ذره، یکی از دو روش تولید بالا به پایین و یا پایین به بالابه کار گرفته می شود. در روش بالا به پایین از ساختار های میکرو و بزرگتر به ابعاد نانو می رسند، اما در روش پایین به بالا بلوک های سازنده نانومواد کنار هم قرار گرفته، ساختار شکل می گیرد که این روش بر کلیات شیمی

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع ستون‌های، برسد.، گستره‌ی، سیلیسی