No category

پایان نامه درمورد پیلهای، رود.، ۲-۴-۶، متحرکی

دسامبر 5, 2018

استفاده از پیلهای سوختی اتلاف انرژی الکتریکی در هنگام انـتقال کاهش می یابد و بازدهی کلی تبدیل سوخت، بهینه می شود همچنین خطر ناشی از از میدان های الکترومغناطیــسی موجود در اطراف خطوط انتقال نیرو در ولتاژ بالا از بین می رود.

۲-۴-۶ عدم نیاز به تعمیر
چون پیلهای سوختی قطعات متحرکی ندارند از این رو نیاز پی در پی به تعمیر نداشته و

No Comments

Leave a Reply