دانلود پایان نامه

شوند]۱[.
رنگ های آزوئیکی۱۴:
این سری رنگ ها در آب نامحلولند و در داخل الیاف به وجود می آیند سپس با باز دی آزو دی نیتره شده ترکیب می شوند عمدتا برای رنگ آمیزی الیاف سلولزی به کار می روند اما برای الیاف پروتئین چندان مناسب نیستند . نمونه ای از این رنگ ها قرمز نیتروز امین است.
رنگ های گوگردی۱۵:
این دسته رنگ ها ترکیبات آلی پیچیده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرصهای، می‌شوند،، دوپامین، نوراپی