دانلود پایان نامه

بستگی به گروه‌های کروموفور موجود در نمونه دارد. کروموفورهای عمومی، گروه‌های عاملی اشباع نشده مانند گروه کربونیل، نیتریک، آروماتیک و اولفین هستند. این گروه‌ها در ناحیه‌ی nm360-195 جذب می‌کنند. اگر گروه‌های عاملی مزدوج (conjugate) باشند طول موج و شدت جذب افزایش می‌یابد. ترکیبات رنگی دارای گروه‌های کروموفور مزدوج (conjugate) زیادی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های ‌ایفا، ۱-۴-، ای۷، می‌گردد.(