دانلود پایان نامه

کننده‌های ستون
دو نوع پر کننده‌ی اصلی به نام‌های ذرات پوسته‌دار و متخلخل، در کروماتوگرافی مایع وجود دارند که اولی از دانه‌های شیشه‌ای نامتخلخل کروی با قطر۴۰-۳۰ میکرومتر تشکیل شده است و یک لایه‌ی متخلخل از جنس سیلیس، آلومین و یا یک رزین تبادل یونی روی سطح این دانه‌ها رسوب داده می‌شود. اخیراً پر کننده‌های پوسته‌دار عمدتاً در

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان دسته بندی