نویسنده: 92

اهداف مدیریت منابع انسانی به گفته­ی کولینز و همکاران(2005)، هدف­ مدیریت منابع انسانی عبارت است از افزایش کارآیی نیروی انسانی در سازمان. معمولاً چهار هدف به شرح زیر را برای مدیریت منابع... ادامه

Read more